Zasilki i zapomogi - poradnik

Zwrot składek za ubezpieczenia

Zwrot składek z tytułu ubezpieczenia Rentenversicherung może nastąpić gdy: -starają się o to osoby nie będące ubezpieczonymi i nie mające prawa do dobrowolnego ubezpieczania -które osiągnęły wiek emerytalne a nie przekroczyły 5 letniego okresu opłacania składek -wdowa, wdowiec, sierota gdy nie uzyskali prawa do renty rodzinnej Złożony wniosek o zwrot składek musi dotyczyć całości. Nie można się starać o część tylko. Składki obowiązkowe i dobrowolne są zwracane w połowie, a składki na ubezpieczenia dodatkowe w całości. Górnicze ubezpieczenia rentowo-emerytalne zwracają składki w stosownej części płaconej przez ubezpieczającego. Zwrotom nie podlegają te z których: -pobrano świadczenia rehabilitacyjne -opłacane przez państwo na zasadniczą służbę zawodową -płacone przez Urząd Pracy bezrobotnemu Często osoby wyprowadzające się z Niemiec i mieszkające długotrwale poza granicami, muszą odczekać okres 24 miesięcy, zanim odzyskają składki. Trzeba się bardzo dokładnie zastanowić nad tym, bo po wypłacie składek, ubieganie się o świadczenia nie jest możliwe.   Źródło http://www.deutsche-rentenversicherung.de   czytaj więcej

Rehabilitacja lecznicza lub zawodowa w Niemczech

Zdarza się, że pracownik wskutek wypadku albo długotrwałej, szkodliwej pracy, wymaga rehabilitacji. Można wtedy myśleć o rehabilitacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Celem takich rehabilitacji jest przywrócenie do pracy, do zdrowia jakie jest potrzebne w codziennym funkcjonowaniu. Także zaradzanie niepełnosprawności, to kolejny cel rehabilitacji. Podstawowym warunkiem jaki trzeba spełnić, aby móc się starać o rehabilitacje, jest naturalnie opłacanie składek. Ważne jest, aby płacić je w miesiącu złożenia wniosku, albo w miesiącu wypadku w pracy wywołującego potrzebę rehabilitacji. Jeśli nie opłacamy składek, to przecież nie jesteśmy objęci takim przywilejem. Świadczeni rehabilitacyjne, lecznicze, ambulatoryjne albo innego rodzaju, są możliwe w wyspecjalizowanych klinikach. Istnieją też świadczenia w ramach przekwalifikowywania się, prowadzone przez warsztaty aktywności zawodowej lub tym podobne instytucje. Przeważnie są to placówki na terenie Niemiec. Celem tej działalności jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu. Zawodowe świadczenia rehabilitacyjne są możliwe głównie wtedy, gdy zdolność do pracy jest ograniczona w dużym stopniu lub zmniejszona wskutek choroby albo niepełnosprawności. Uzyskanie tych świadczeń jest też związane z szansami na powrót do pełnej lub przynajmniej częściowej zdolności do pracy. Ważne jest tez opłacanie składek przez pewien czas. Dodatkowo do tego okresu wlicza się długość opłacania ubezpieczenia poza granicami Niemiec.   Źródło http://www.deutsche-rentenversicherung.de   czytaj więcej

Instytucje ubezpieczeniowe-lista adresów i numerów telefonów

Oto lista niemieckich ubezpieczycieli: adresy, i numery telefonów. Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg Karlsruhe 76122 Karlsruhe Telefon 0721 825-0 Faks 0721 825-21229 Stuttgart 70429 Stuttgart Telefon 0711 848-0 Faks 0711 848-21438 Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Landshut 84024 Landshut Telefon 0871 81-0 Faks 0871 81-2140 München 81729 München Telefon 089 6781-0 Faks 089 6781-2345 Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg Frankfurt/Oder Bertha-von-Suttner-Straße 1 15236 Frankfurt/Oder Telefon 0335 551-0 Faks 0335 551-1295 Berlin Knobelsdorffstraße 92 14059 Berlin Telefon 030 3002-0 Faks 030 3002-1009 Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover Laatzen Lange Weihe 2 30880 Laatzen Telefon 0511 829-0 Faks 0511 829-2635 Braunschweig Kurt-Schumacher-Straße 20 38091 Braunschweig Telefon 0531 7006-0 Faks 0531 7006-425 Deutsche Rentenversicherung Bund 10704 Berlin Telefon 030 865-0 Faks 030 865-27240 Deutsche Rentenversicherung Hessen Städelstraße 28 60596 Frankfurt/Main Telefon 069 6052-0 Faks 069 6052-1600 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Pieperstraße 14-28 44789 Bochum Telefon 0234 304-0 Faks 0234 304-53050 Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland Leipzig Georg-Schumann-Straße 146 04159 Leipzig Telefon 0341 550-55 Faks 0341 550-5900 Erfurt Kranichfelder Straße 3 99097 Erfurt Telefon 0361 482-0 Faks 0361 482-2299 Halle Paracelsusstraße 21 06114 Halle Telefon 0345 213-0 Faks 0345 213-1039 Deutsche Rentenversicherung Nord Lübeck Ziegelstraße 150 23556 Lübeck Telefon 0451 485-0 Faks 0451 485-1777 Neubrandenburg Platanenstraße 43 17033 Neubrandenburg Telefon 0395 370-0 Faks 0395 370-4444 Hamburg Friedrich-Ebert-Damm 245 22159 Hamburg Telefon 040 5300-0 Faks 040 5300-2999 Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Bayreuth 95440 Bayreuth Telefon 0921 607-0 Faks 0921 607-398 Würzburg Friedenstraße 12/14 97072 Würzburg Telefon 0931 802-0 Faks 0931 802-243 Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen Huntestraße 11 26135 Oldenburg Telefon 0441 927-0 Faks 0441 927-2563 Deutsche Rentenversicherung […]   czytaj więcej

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech

Jeśli pracujemy w Niemczech to obowiązkowe ubezpieczenie opiera się w większości przypadków na prawie niemieckim. Obowiązuje zasada kraju pracy. Nie ma znaczenie siedziba zakładu czy obywatelstwo. To samo jest z określonymi grupami osób prowadzących działalność w Niemczech. Jak chodzi o zatrudnienie czy czy też o działalność gospodarczą za granicą, to obowiązują zagraniczne przepisy prawne i według nich jest dokonywana ocena, czy dana osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Istnieją jednak wyjątki. Jeżeli na krótki czas podejmuje się zatrudnienie za granicą, jeśli z tym państwem jest szczególna umowa. Możliwe jest także ubezpieczenie dobrowolne. Dotyczy ta możliwość osoby, która ukończyła 16 rok życia, a nie podlega temu obowiązkowi. Nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo niemieckie czy jego brak. Osoby prowadzące działalność w Niemczech i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia, mogą jedna złożyć wniosek i się ubezpieczyć w niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalno-Rentowym. Jest to wskazane np. gdy chcemy nabyć praw do ubezpieczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy. Także pracownicy przebywający za granicą i pracujący na czas określony mogą z tego skorzystać. Wniosek taki musi być złożony w placówce z siedzibą w danym kraju np. w przedsiębiorstwach prowadzących daną działalność jak organizacje humanitarne.   http://www.deutsche-rentenversicherung.de   czytaj więcej

Łączenie renty lub emerytury z innymi dochodami.

Osoba, która pobiera rentę lub emeryturę, może także mieć inne przychody. Jest jednak kilka prostych warunków, jakie muszą być wtedy spełnione, aby prawa do tego świadczenia nie utracić. Jeżeli ktoś przed upływem wieku emerytalnego pobiera rentę lub emeryturę i jednocześnie uzyskuje przychody, to musi zadbać by nie przekroczyć dozwolonego poziomu, do jakiego można sobie dorobić. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, do dodatkowych dochodów będą wliczane także określone świadczenia socjalne rożnego typu. Wynagrodzenia za prace w Niemczech lub za granicą także są tutaj liczone. Jeśli ten próg zostanie przekroczony, to renta albo emerytura będzie wypłacana w niepełnym wymiarze. Może się także zdarzyć, gdy zarobimy dużo, że nie dostaniemy ani grosza od państwa. Jeżeli jednak osiągnęliśmy wiek emerytalny, to możemy dorabiać sobie bez żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o renty rodzinne, to po upływie trzech miesięcy wliczane są własne dochody w wysokości 40 % ale te przekraczające kwotę wolną. Zliczane są także świadczenia socjalne, dochody z majątku czy porównywalne przychody z zagranicy. Jeśli chodzi o renty rodzinne dla sierot, to dodatkowy dochód jest zliczany dopiero gdy osoba osiągnie wiek 18 lat.   http://www.deutsche-rentenversicherung.de   czytaj więcej

starsze wpisy